ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ "ВАРНЕНСКО ЛЯТО"
МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2020
ОБЩИНА ВАРНА

Моля, попълнете и изпратете този талон-заявка до 25 юни 2021

ФОРМА - ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
 

име, фамилия
дата на раждане
адрес
телефон
e-mail
музикално
образование
завършена степен
на обучение
лятна академия
майсторски клас по
желая да се
запиша като:
активен участник
слушател
участие в други
майсторски класове
репертоар
пиеси за майсторския клас
 


Забележки:


Деца сираци не заплащат такса за обучение при представяне на документ от Регионалния център за социални грижи.

Деца на социално слаби родители заплащат 50% от таксата за обучение при представяне на документ от Бюрото по труда по местоживеене.


За допълнителна информация:

Руми Петрова- тел. 0879 940880

 

 

Design by Marka Collectivе