КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
ФОНД "ЦИГУЛКИТЕ НА ПРОФ. МИНЧЕВ"

Конкурсът е за деца, живеещи и учещи на територията на Република България.

Моля, попълнете и изпратете този талон-заявка до 25 юни 2021

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
 

име, фамилия
дата на раждане
телефон
e-mail
учебно заведение, в което
учи кандидатът
размер цигулка, за която се състезава - 1/2; 3/4; цяла
желаете ли да ви бъде осигурен корепетитор:
да
не
 


Забележки:

Деца сираци не заплащат такса за обучение при представяне на документ от Регионалния център за социални грижи.

Деца на социално слаби родители заплащат 50% от таксата за обучение при представяне на документ от Бюрото по труда по местоживеене.


За допълнителна информация:

Руми Петрова- тел. 0879 940880

 

 

Design by Marka Collectivе