Търсене в архива

Раздел:


Текст за търсене:


Ансамбъл Les Ambassadeurs

Les Ambassadeurs & Алексис Косенко реализират мечтата за Европейски ансамбъл със старинни инструменти и широк репертоар, който надхвърля ограниченията на тясно специализираното музициране.Те са едновременно искрени посланици, страстни изпълнители и вдъхновени творци, тяхната мисия е да споделят с най-широка публика  безкрайната гама от емоции, които разкрива музиката.  Проправяйки своя път  далеч от догмите, модата и школите, Les Ambassadeurs преследват идеала на красноречието, в който „граматиката” на старинните инструменти, изкуството на реториката и музикалният инстинкт не се изключват взаимно.Аполодират ги в Двореца на изящните изкуства Брюксел, Лувъра в Париж, фестивала Сан Суси в Потсдам, в Австрия, Словения, Полша, Латвия, България и др., а компактисковете им с репертоар от Вивалди, Телеман и Рамо са отличени с престижни музикални отличия като Diapason D'Oro и Chock Classica.

Парижки виртуози е програма, илюстрираща музикалния живот в сърцето на Европа в средата на 18 век. Телеман е топло посрещнат от елита на Париж, от флейтиста Блаве и гамбиста Форкьоре и в знак на признателност Телеман им посвещава 6 квартета,

които остават в историята като Парижки квартети. Програмата включва сонати за
флейта и цигулка от най-представителните френски композитори от епохата, както и двата най-блестящи квартета на Телеман.

 http://www.les-ambassadeurs.com/en/biography/


Design by Marka Collectivе