Търсене в архив "Програми"

Година:

Дата: / дд-мм-гггг /
Място на провеждане:
Търсене на:

   


23-07-1926
19.00  -  Летен общински театър

Концерт-откриване
Гвардейски оркестър
Добри Христов – Тържествен марш
Диригент Добри Христов
Лекция „Българско музикално творчество”
Лектор Иван Камбуров
Панчо Владигеров – Марш из музиката към „Сънна игра” от Стриндберг
Диригент Панчо Владигеров
24-07-1926
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Гвардейки оркестър
Добри Христов – Тутраканска епопия
Диригент Добри Христов
Никола Атанасов – Симфония сол минор
Диригент Асен Найденов
Димитър х. Георгиев – Увертюра „Лисец”
Диригент Цанко Цанков
25-07-1926
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Гвардейски оркестър
Л. ван Бетховен – Увертюра „Егмонт”
Диригент Димитър Младенов
Йозеф Хайдн – Симфония № 92 сол мажор, „Оксфордска”
Диригент Цанко Цанков
Франц Шуберт -  Симфония № 8 си минор, „Недовършена”
Диригент Асен Найденов
26-07-1926
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Гвардейски оркестър
К.М. фон Вебер – Увертюра към оп. „Оберон”
В.А. Моцарт – Симфония № 40 сол минор
Л. ван Бетховен – Симфония № 7
Диригент Венедикт Бобчевски
29-07-1926
19.00  -  Летен общински театър

Камерен концерт
Л. ван Бетховен – Клавирно трио № 5 ре мажор
Изпълнява трио в състав Боян Константиноив - цигулка, Славко Попов - виолончело, Андрей Стоянов – пиано.

П.И. Чайковски – Клавирно трио ла минор
Изпълнява трио в състав Любен Владигеров – цигулка, Славко Попов – виолончело, Панчо Владигеров – пиано.

Л. ван Бетховен – Соната за пиано и цигулка № 9 ла мажор, „Кройцерова”
Изпълняват Иван Торчанов – пиано,  Боян Константинов – цигулка

Рихард Щраус – Соната за виолончело и пиано
Изпълняват Славко Попов – виолончело, Лиляна Д. Христова – пиано
31-07-1926
19.00  -  Летен общински театър

Камерен концерт - Авторски концерт на Панчо Владигеров
Панчо Владигеров – Соната оп. 1
Бурлеска № 14
Хоро и Ръченица из оп. 18
Три пиеси за пиано
Българска рапсодия „Вардар”
Изпълняват  Панчо Владигеров – пиано, и Любен Владигеров - цигулка
01-08-1926
19.00  -  Летен общински театър

Вокално-песенен концерт
Солови и хорови песни от композиторите Емануил Манолов, Ангел Букорещлиев, Добри Христов, Андрей Стоянов, Венедикт Бобчевски, Александър Кръстев, Иван Камбуров, Димитър х. Георгиев, Христина Морфова
Изпълняват певците:
Христина Морфова, Констанца Кирова, Петър Золотович
На пианото: Людмила |Прокопова, Найден Найденов
Плевенски общоградски хор
Диригент  Иван Сорокин
31-07-1927
19.00  -  Летен общински театър

Концерт-откриване
Национален химн
Изпълнява Сборен варненски хор (Хор „Морски звуци” и Катедрален хор – Варна)
Диригент Николай Николаев

Лекция „Романтиката в музиката и в нейната околна среда”
Лектор Христо Панчев

Александър Кръстев – „Линее нашето поколение” – кантата за смесен хор „Раковата”
Изпълнява Сборен варненски хор
Диригент Александър Кръстев

Шарл Гуно – „При бреговете на вавилонската  река”, Псалм 146
А.Т. Пъндев -  Букет от народни песни
Изпълнява  Сборен варненски хор
Диригент Иван Стефанов
01-08-1927
19.00  -  Летен общински театър

Солов концерт
Р. Леонкавало – Пролог из операта „Палячо”
Изпълнява Петър Золотович, баритон

М. Брух – Концерт за цигулка № 1, сол минор,  II  и III част
Изпълнява Митко Тодоров – цигулка

Дж. Пучини – Ария из операта „Бохеми”
Изпълнява Атанас Иванов, тенор

Й.Н. Давид – Концерт за контрабас
Изпълнява Асен Вапорджиев, контрабас

П. Маскани – Ария из операта „Селска чест”
Народни песни
Изпълнява Атанас Иванов

А. Тома  - Ария из операта „Хамлет”
Изпълнява Петър Золотович
На пианото Анка Попова, Тодор Хаджиев
01-08-1927
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Гвардейски оркестър
Добри Христов – Увертюра „Ивайло”
М. Мусоргски – „Нощ на голия връх”
А. Дворжак – Три славянски танца (№ 1,3,8)
П.И. Чайковски – Симфония № 6, „Патетична”
Диригент Коста Михайлов
02-08-1927
19.00  -  Летен общински театър

Солов концерт
Л. ван Бетховен – Соната за пиано оп. 57, „Апасионата”
Изпълнява Линка Сокерова, пиано.

Ф. Менделсон – Концерт за цигулка ми минор
Allegro molto appassionato
Andante
Allegro molto vivace
Изпълнява Боян Константинов, цигулка
На пианото Елена Константинова

М. Брух – Кол Нидрай и Скерцо
Ф. Лист – Унгарска рапсодия
М. Едуард – Перпетуум мобиле
Изпълнява Славко Попов
На пианото Анка Попова
04-08-1927
19.00  -  Летен общински театър

Камерен концерт

Л. ван Бетховен – Трио си бемол мажор
Allegro moderato
Scherzo
Andante cantabile
Allegro moderato
А. Дворжак  - „Думки”, трио оп. 20.
А. Аренски – Трио ре минор, оп. 32
Allegro moderato
Scherzo
Elegia
Finale

Изпълнява трио в състав Иван Торчанов – пиано, Тодор Торчанов – цигулка, Иван Цибулка – виолончело

05-08-1927
19.00  -  Летен общински театър

Гостуване на Българска народна опера-София
Дж. Верди – „Риголето”
Диригент – Тодор Хаджиев
Режисьор Христо Попов
Солисти: Ат. Иванов, П. Золотович, М. Милкова-Золотович, П. Манов, Д. Герганова, Ст. Савов
06-08-1927
19.00  -  Летен общински театър

Дж. Верди – „Трубадур”
Диригент Херман Щанге
Режисьор Христо Попов
Солисти: Ат. Иванов, П. Золотович, М. Милкова-Золотович, П. Манов, Д. Герганова, Ст. Савов.
31-07-1928
19.00  -  Летен общински театър

Концерт-откриване
Национален химн
П.И. Чайковски – Славянски марш
Изпълнява Гвардейски оркестър
Диригент Маестро Г. Атанасов

Лекция „Българинът в своите музикални прояви в миналото и настоящето”
Лектор Добри Христов

А. Букорещлиев -  Китка народни песни
Д. Христов – Китка народни песни
Изпълнява хор „Морски звуци”
Диригенти Иван Стефанов и Йордан Тодоров
02-08-1928
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Гвардейски оркестър
З. Фибих – Симфонична поема „Привечер”
Л. ван Бетховен – Концерт за пиано и оркестър № 4
Солист – Андрей Стоянов
Н. Римски-Корсков – Увертюра „Светъл празник”; Симфонична сюита „Шехерезада”
Диригент  Маестро Г. Атанасов
03-08-1928
19.00  -  Летен общински театър

Вечер посветена на творчеството на Фр. Шуберт по случай 100-годишнината от смъртта на композитора
Лекция „Животът и творчеството на Франц Шуберт”
Лектор Андрей Стоянов

Симфония № 8 си минор, „Недовършена”
Изпълнява Гвардейски оркестър
Диригент Маестро Г. Атанасов
04-08-1928
19.00  -  Летен общински театър

Хоров концерт
Хорови песни от Добри Христов, Петко Стайнов, Петър Бояджиев, Александър Морфов, Павел Стефанов
Изпълняват:
Мъжки хор с диригент Павел Стефанов
Смесен хор с диригент Иван Стефанов
05-08-1928
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Гвардейски оркестър
П. Стайнов – „Тракийски танци”
Ф. Менделсон – Концерт за цигулка и оркестър ми минор
Солист  Саша Попов
Диригент  Коста Михайлов

Е. Григ – Концерт за пиано и оркестър ла минор
Солист  Найден Найденов
Диригент Саша Попов
06-08-1928
19.00  -  Летен общински театър

Камерен концерт
Ю. Халфорсен – Пасакалия
Изпълняват Саша Попов - цигулка и Александър Юрганджиев - виолончело

Й.С. Бах – Партита
Ал. Скрябин – Соната № 4
Изпълнява Лиляна Д. Христова

В.А. Моцарт – Клавирно трио № 2
Изпълняват  Саша Попов – цигулка, Александър Юрганджиев – виолончело, Андрей Стоянов – пиано

Е. Григ – Соната за цигулка и пиано до минор
Изпълняват Саша Попов – цигулка, Найден Найденов – пиано
07-08-1928
19.00  -  Летен общински театър

Вокален концерт: Шубертова вечер
Изпълняват Христина Морфова – сопрано и Людмила Прокопова – пиано
25-07-1929
19.00  -  Летен общински театър

Концерт-откриване
Национален химн
Добри Христов – Тържествен марш
Изпълнява Академичен симфоничен оркестър
Диригент Саша Попов

Добри Христов – „Лиляна, мома хубава”
Изпълнява Русенски катедрален хор
Диригент Иван Сорокин
26-07-1929
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Академичен симфоничен оркестър
К.М. фон Вебер – Увертюра  към оп. „Еврианта”
Ю. Халфорсен – Драматична сюита № 4
А. Дворжак – Симфония № 5, „Из Новия свят”
Диригент Саша Попов
27-07-1929
19.00  -  Летен общински театър

Камерен концерт
Л.ван Бетховен – Соната за пиано оп.31, № 2 ре минор
Изпълнява Петко Стайнов
Л. ван Бетховен – Духов квинтет
Изпълняват Янко Янков – флейта, Васил Коняров – обой, Стоян Стоянов – кларинет, Първан Георгиев – валдхорна, Петър Миронов – фагот

Сверт – Концерт за виолончело
Изпълнява Славко Попов
Ц. Франк – Клавирно трио фа диез минор
Изпълняват Любен Владигеров – цигулка, Константин Кугийски – виолончело, Димитър Ненов – пиано
28-07-1929
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Академичен симфоничен оркестър
Р. Вагнер – увертюра „Нюрнбергските майстори-певци ”
Ф. Лист – Концерт за пиано и оркестър ми бемол мажор
Солист Димитър Ненов
П.И. Чайковски – Симфония № 4
Диригент Саша Попов
29-07-1929
19.00  -  Летен театър

Камерен концерт
Л. Пипков – Струнен квартет № 1
Изпълняват: Саша Попов – цигулка, Станул Станулов – цигулка, Коста Киров – виола, Константин Кугийски – виолончело.

Л. Пипков – Шест народни песни за солов глас и оркестър, клавирна обработка
Изъпълнява – Любомир Пипков

А. Стоянов – „Пеперуда”, „Приказка”
П. Владигеров – „Суетата”
Изпълнява Димитър Ненов

П. Владигеров – „Есенна елегия”, „Хумореска” (из оп. 15)
Изпълнява Тамара Янкова

П. Владигеров – Соната за цигулка и пиано № 1 -  „Ориентале”,  „Хоро”
Изпълняват Панчо и Любен Владигерови
30-07-1929
19,00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт

Академичен симфоничен оркестър
П. Стайнов – „Легенда”
Д. Ненов – Три скици за оркестър
Диригент Саша Попов

П. Владигеров – Българска сюита оп. 21 (първо изпълнение за България); Българска рапсодия „Вардар” (оркестровосимфонична версия)
Диригент Панчо Владигеров

31-07-1929
19,00  -  Летен общински театър

Вечер на българската художествена песен
Изпълняват Христина Морфова,  Жени Стефанова, Александър Краев, Иван Петров, Людмила Прокопова
01-08-1929
19,00  -  

Хоров концерт
П.И. Чайковски – „В църквата”
Р. Шуман – „Цигани”
Ф. Менделсон – „Литни при мен”
Ив. Сорокин – Руска хорова фантазия
В. Фогел – „В балната зала”
Ал. Кръстев – „Свърнах стадо, пиле Радо”
А. Букорещлиев – „Завалили ду два сняга”
Д. Христов – „Легенда за Св. Георги” (из „Коледна сюита”)
В. Бобчевски – „Минко льо, девойко”
П. Стайнов –  „Де бре, Димо”,  „Пусти Димо”
Изпълнява Русенски смесен  катедрален хор
Диригент Иван Сорокин
02-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Концерт-откриване Варненско лято '1930
Софийско музикално дружество „Гусла”
Д. Христов – „Дафино вино”
Хр. Манолов – „Жетвари”, „Не жали, горо”
Г. Спасов – „Млад делия”
Ал. Кръстев – „Що ми не дохождаш”
Хр. Манолов – „Черней, горо”
В. Новак – „Робска земя”
К. Сен-Санс – „Зимна серенада”
А. Хайдр – „Море Адрианско”
Л. де Риле – „Мъченици на арената”
Диригент Христо Манолов
03-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Вечер на българската песен
Участват солистите на Българската народна опера: Мария Милкова-Золотович, Цветана Табакова, Мария Митович-Дюгмеджиева, Елисавета Йовович-Ковачевска, Иван Петров, Георги Хинчев и от Варненската градска общинска опера Д. Вангелов.
На пианото – Тодор Хаджиев
04-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Бългрска народна опера - Дж. Росини – опера „Севилския бръснар”
С участието на Петър Райчев
Диригент Асен Димитров
Режисьор Николай Д. Веков
Участват солистите: Мария Милкова-Золотович, Диана Герганова, Иван Петров, Михаил Попов, Павел Елмазов, Р. Ризов, М. Горянски.
05-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Оркестър при Българската народна опера
Диригент Херман Щанге
Р. Вагнер – Увертюра към оп. „Танхойзер”
Л. ван Бетховен – Симфония № 7
Р. Щраус – Симфонична поема „Смърт и просветление”
Ф. Лист -  Симфонична поема „Прелюдии”
06-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Българска народна опера - О. Николай – „Веселите уиндзорки”, комична опера
Диригент  Тодор Хаджиев
Режисьор Христо Попов
Участват солистите: Михаил Попов, Цветан Каролев, Р. Ризов, Георги Хинчев, Слави Филев, Павел Елмазов, Мария Митова-Золотович
07-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Българска народна опера - Г. Атанасов – „Цвета”
Диригент Цанко Цанков
Режисьор Христо Попов
Участват солистите: В. Исанович, Георги Хинчев, Р. Ризов, Елисавета Йовович, Диана Герганова, В. Оливер, Иван Петров, М. Горянски, Ст. Вълканов.
08-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Българска народна опера - Ж. Халеви – „Еврейката”
Диригент Тодор Хаджиев
Режисьор Христо Попов
Участват солистите: Стефан Македонски, Цветана Табакова, Михаил Попов,  Мария Митович, Георги Хинчев, Р. Ризов, Павел Елмазов, В. Оливер, М. Горянски
09-08-1930
19.30  -  Летен общински театър

Вечер на българската драма
Варненски общински драматичен театър
Д. Немиров – „Страхил” (за първи път във Варна)
Режисьор Георги А. Стаматов (от Български народен театър)
Участват: Г. Громов, Ст. Гандева, Г.А. Стаматов, Хр. Динев, Ив. Янев, А. Янева, М. Богданов, Н. Гандев, А. Темелков, А. Тодоров, Д. Лингорски, Г. Сапунджиев, Д. Георгиев
25-07-1931
19.30  -  Летен общински театър

Концерт-откриване Варненско лято '1931
Шуменски общоградски хор „Родни звуци”
А. Адам – „Другари във войската”
С. Жаров – „Дванадесет разбойника”
Дж. Верди – Хор на разбойниците из оп. „Ернани”
А. Букорещлиев – „Чичо Минчо цигуларю”,  „Гинка мома”
Д. Христов – „Харамии”, „Се запали пиле Трено”
Ал Кръстев – „Микината”
Г. Спасов – „Млад делия”
П. Стефанов – „Дамян танец води”
П. Стайнов – „Бре, Иване”
Хр. Манолов – „Клепало бие”
Диригент Анастас (Ангел?) Зидаров
26-07-1931
19.30  -  Летен общински театър

Българска народна опера - Г. Атанасов – „Гергана”
Диригент – Тодор Хаджиев
Режисьор – Христо Попов
Участват солистите: Люба Кръстева, Димитър Христов, Павел Елмазов, Стефан Савов, Жени Стефанова, Слави Филев
27-07-1931
19.00  -  Летен общински театър

Симфоничен концерт
Оркестър при Българската народна опера
Диригент Херман Щанге
28-07-1931
19.30  -  Летен общински театър

Българска народна опера - А. Адам – „Ако бях цар”
Диригент – Тодор Хаджиев
Режисьор – Николай Д. Веков
Участват солистите: Елисавета Йовович, Михаил Люцканов, Георги Хинчев, Стефан Савов, Павел Елмазов, Слави Филев, Младенка Ангелова
29-07-1931
19.00  -  

Българска народна опера
Кр.В. Глук – „Орфей”
Диригент Херман Щанге
Режисьор Христо Попов
Участват солистите: Мария Митович, Диана Герганова, Младенка Ангелова
30-07-1931
19.00  -  Летен общински театър

Български народен театър
У. Шекспир . „Дванадесета нощ”
Участват: Кръстю Сарафов, Иван Димов, Елена Снежина, Невяна Буюклиева, Марта Попова, Зорка Йорданова, Милка Ламбрева, Мария Стубленска, Стефан Савов,  Борис Борозанов, Кр. Коджабашев
31-07-1931
19.30  -  Летен общински театър

Български народен театър
А.С. Грибоедов . „От ума си тегли”
Участват: Кръстю Сарафов, Иван Димов, Елена Снежина, Невяна Буюклиева, Марта Попова, Зорка Йорданова, Милка Ламбрева, Мария Стубленска, Стефан Савов,  Борис Борозанов, Кр. Коджабашев
01-08-1935
19.30  -  Общински театър

Академичен симфоничен оркестър
П. Стайнов – „Тракийски танци”
Диригент Саша Попов
02-08-1935
19.30  -  

Академичен симфоничен оркестър
П. Владигеров – Българска рапсодия „Вардар”
Н. Атанасов – Симфония сол минор
В. Стоянов – „Капричио”
Диригент Саша Попов
03-08-1935
19,00  -  Общински театър

Симфоничен концерт
Участват: Саша Попов, Цветана Табакова, Михаил Попов, Славко Попов, Сава Савов
На пианото : Менахем Бенсусан
04-08-1935
19,30  -  Общински театър

Тържествена музикално-литературна вечер
„Походът и боевете на полския крал Владислав Варненчик  през 1444г. край Варна”
Слово за значението на празника от проф. Йоцов
Участват: Цветана Табакова, Тамара Янкова, Иван Петров, Никола Икономов, Борис Михайлов.
На пианото: Менахем Бенсусан
Академичен симфоничен оркестър
Диригент Саша Попов
05-08-1935
19.30  -  Общински театър

Вечер на славянската музика
Славянски симфоничен концерт
Академичен симфоничен оркестър
Б. Сметана – Увертюра към оп. „Продадена невеста”
Фр. Шопен -  Концерт за пиано оп. 11, ми минор
Солист: Тамара Янкова
П.И. Чайковски – Симфония № 6, „Патетична”
Диригент Саша Попов
06-08-1935
19.00  -  Общински театър

Вечер на камерни състави
Камерен концерт
Участват: Саша Попов, Ангел Борисов, Менахем Бенсусан, Тодор Въжаров, К. Старчев, Ст. Матнев (Матеев?), Р. Иванов, Дим Трубарев
Софийски квартет с примариус Тодор Въжаров
Трио "Софийски духов квинтет"
07-08-1935
19,30  -  Общински театър

Академичен симфоничен оркестър
Л. ван Бетховен – Увертюра „Леонора” № 3
Л. ван Бетховен – ария  “Ah, perdido”
Солист Елисавета Йовович-Ковачевска
А.К. Глазунов - Симфония
Диригент Саша Попов
08-08-1935
19,30  -  

Академичен симфоничен оркестър
А. Дворжак – Концерт за виолончело
Солист Славко Попов
Ф. Лист – Концерт за пиано и оркестър ми бемол мажор
Солист Сава Савов
Диригент Саша Попов
09-08-1935
19,30  -  Общински театър

Интернационален симфоничен концерт
Академичен симфоничен оркестър
М. Регер –  Вариации и фуга върху тема от Моцарт
А. Мосолов – „Завод” (музика на машините)
П. Дюка – Симфонична поема  „Чиракът-магьосник”
О. Респиги – Симфонична поема „Римски пинии”
10-08-1935
19,30  -  Летен общински театър

Концерт-закриване
Български народни песни
Р. Вагнер – Увертюра из операта „Нюрнбергските майстори-певци ”
П.И. Чайковски – Тържествена  увертюра „1812 година”

Академичен симфоничент оркестър
Диригент Саша Попов

Хор „Морски звуци”
Диригент Васил Попов
10-08-1936
19,30  -  Летен общински театър

Царски военен симфоничен оркестър
Л. ван Бетовен – Симфония
А. Дворжак
П. Владигеров1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Design by Marka Collectivе